Elektromontáže v průmyslové výstavbě:

 • kompletní elektroinstalace do 1000V v objektech bez nebezpečí výbuchu
 • venkovní kabelové rozvody NN
 • venkovní osvětlení areálů a provozoven

Elektroinstalace v bytové výstavbě:

 • elektroinstalace v bytových a rodinných domech
 • montáž elektrického vytápění objektů
 • montáž vyhřívání dešťových okapů a svodů proti zámrzu
 • montáž slaboproudých rozvodů

Bleskosvody:

 • bleskosvody a uzemnění v bytové a průmyslové výstavbě
 • revize bleskosvodů a uzemnění

Subdodavatelsky zajišťujeme:

 • výchozí a periodické revize el. zařízení a bleskosvodů
 • vypracování projektových dokumentací